Home » Racing Series » TCR China
Name:
TCR China

Racing Circuits that Host "TCR China"

Racing Teams Participate in "TCR China"

Racers Participate in "TCR China"

Podiums for Racers & Racing Teams in "TCR China"

Year Racing Circuit Round Racer Class Racing Series Ranking Racer Racing Team Manufacturer Race Car Class Race Car Model
2022 Zhuzhou International Circuit R04 Am TCR China 1st Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS
2022 Zhuzhou International Circuit R04 Am TCR China 2nd Place Yan Chuang Fancy Zongheng Racing Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R04 Am TCR China 3rd Place Yang Xiao Wei 610 OSBORN Z.SPEED Audi TCR RS3 LMS SEQ
2022 Zhuzhou International Circuit R04 Pro TCR China 1st Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG5 XPOWER
2022 Zhuzhou International Circuit R04 Pro TCR China 2nd Place Wang Ri Sheng Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R04 Pro TCR China 3rd Place Zhu Dai Wei Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R03 Am TCR China 1st Place Liu Zi Chen 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS
2022 Zhuzhou International Circuit R03 Am TCR China 2nd Place Chen Xiao Ke 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS
2022 Zhuzhou International Circuit R03 Am TCR China 3rd Place Yan Chuang Fancy Zongheng Racing Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R03 Pro TCR China 1st Place Zhu Dai Wei Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R03 Pro TCR China 2nd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG5 XPOWER
2022 Zhuzhou International Circuit R03 Pro TCR China 3rd Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R02 Am TCR China 1st Place Yan Chuang Fancy Zongheng Racing Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R02 Am TCR China 2nd Place Ruan Cun Fan ZZRT Audi TCR RS3 LMS
2022 Zhuzhou International Circuit R02 Am TCR China 3rd Place Qiu Wen Tao Z.SPEED N Hyundai TCR Elantra N TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R02 Pro TCR China 1st Place Wang Ri Sheng Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R02 Pro TCR China 2nd Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R02 Pro TCR China 3rd Place Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports MG TCR MG5 XPOWER
2022 Zhuzhou International Circuit R01 Am TCR China 1st Place Yan Chuang Fancy Zongheng Racing Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R01 Am TCR China 2nd Place Cai Hong Yu TRACKFUN赛道饭 Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R01 Am TCR China 3rd Place Yang Xiao Wei 610 OSBORN Z.SPEED Audi TCR RS3 LMS SEQ
2022 Zhuzhou International Circuit R01 Pro TCR China 1st Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2022 Zhuzhou International Circuit R01 Pro TCR China 2nd Place Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports MG TCR MG5 XPOWER
2022 Zhuzhou International Circuit R01 Pro TCR China 3rd Place Wang Ri Sheng Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R12 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R12 AM TCR China 2nd Place Yao Li MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R12 AM TCR China 3rd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2021 Shanghai Tianma Circuit R12 PRO TCR China 1st Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R12 PRO TCR China 2nd Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R12 PRO TCR China 3rd Place Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R12 Super Cup TCR China 1st Place Lu Wen Hu SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai Tianma Circuit R12 Super Cup TCR China 2nd Place He Xiao Le SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai Tianma Circuit R12 Super Cup TCR China 3rd Place Jiang Teng Yi SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai Tianma Circuit R11 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R11 AM TCR China 2nd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2021 Shanghai Tianma Circuit R11 AM TCR China 3rd Place Liu Zi Chen 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2021 Shanghai Tianma Circuit R11 PRO TCR China 1st Place Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R11 PRO TCR China 2nd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R11 PRO TCR China 3rd Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R11 Super Cup TCR China 1st Place Jiang Teng Yi SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai Tianma Circuit R11 Super Cup TCR China 2nd Place Lu Wen Hu SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai Tianma Circuit R10 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R10 AM TCR China 2nd Place Yao Li MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R10 AM TCR China 3rd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2021 Shanghai Tianma Circuit R10 PRO TCR China 1st Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R10 PRO TCR China 2nd Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R10 PRO TCR China 3rd Place Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R10 Super Cup TCR China 1st Place Jiang Teng Yi SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai Tianma Circuit R10 Super Cup TCR China 2nd Place He Xiao Le SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai Tianma Circuit R10 Super Cup TCR China 3rd Place Gao Hua Yang SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai Tianma Circuit R09 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R09 AM TCR China 2nd Place Liang Qi Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R09 AM TCR China 3rd Place Li Weng Ji Z.SPEED Volkswagen TCR Golf GTI TCR SEQ
2021 Shanghai Tianma Circuit R09 PRO TCR China 1st Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R09 PRO TCR China 2nd Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R09 PRO TCR China 3rd Place Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai Tianma Circuit R09 Super Cup TCR China 1st Place He Xiao Le SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai Tianma Circuit R09 Super Cup TCR China 2nd Place Lu Wen Hu SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai Tianma Circuit R09 Super Cup TCR China 3rd Place Jiang Teng Yi SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R08 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R08 AM TCR China 2nd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Zhuzhou International Circuit R08 AM TCR China 3rd Place Zhang Zi Yi Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R08 PRO TCR China 1st Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R08 PRO TCR China 2nd Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R08 PRO TCR China 3rd Place Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R08 Super Cup TCR China 1st Place Jiang Teng Yi SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R08 Super Cup TCR China 2nd Place He Xiao Le SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R08 Super Cup TCR China 3rd Place Gao Hua Yang SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R07 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R07 AM TCR China 2nd Place Yang Xiao Wei Z.SPEED Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Zhuzhou International Circuit R07 AM TCR China 3rd Place Ruan Cun Fan ZZRT Volkswagen TCR Golf GTI TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R07 PRO TCR China 1st Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R07 PRO TCR China 2nd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R07 PRO TCR China 3rd Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R07 Super Cup TCR China 1st Place Jiang Teng Yi SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R07 Super Cup TCR China 2nd Place Gao Hua Yang SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R06 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R06 AM TCR China 2nd Place Yang Xiao Wei Z.SPEED Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Zhuzhou International Circuit R06 AM TCR China 3rd Place Zhang Zi Yi Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R06 PRO TCR China 1st Place Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R06 PRO TCR China 2nd Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R06 PRO TCR China 3rd Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R06 Super Cup TCR China 1st Place Jiang Teng Yi SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R06 Super Cup TCR China 2nd Place Zhu Yuan Jie SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R06 Super Cup TCR China 3rd Place Gao Hua Yang SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R05 AM TCR China 1st Place Yang Xiao Wei Z.SPEED Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Zhuzhou International Circuit R05 AM TCR China 2nd Place Yang Xi HUFFSPORT TM Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Zhuzhou International Circuit R05 AM TCR China 3rd Place Liu Zi Chen 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Zhuzhou International Circuit R05 PRO TCR China 1st Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R05 PRO TCR China 2nd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R05 PRO TCR China 3rd Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Zhuzhou International Circuit R05 Super Cup TCR China 1st Place Jiang Teng Yi SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R05 Super Cup TCR China 2nd Place He Xiao Le SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Zhuzhou International Circuit R05 Super Cup TCR China 3rd Place Zhu Yuan Jie SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai International Circuit R04 AM TCR China 1st Place Yang Xiao Wei Z.SPEED Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Shanghai International Circuit R04 AM TCR China 2nd Place Liu Zi Chen 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Shanghai International Circuit R04 AM TCR China 3rd Place Tian Kai HUFFSPORT TM Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Shanghai International Circuit R04 PRO TCR China 1st Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai International Circuit R04 PRO TCR China 2nd Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai International Circuit R04 PRO TCR China 3rd Place Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai International Circuit R04 Super Cup TCR China 1st Place Lu Wen Hu SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai International Circuit R04 Super Cup TCR China 2nd Place Sun Chao SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai International Circuit R04 Super Cup TCR China 3rd Place He Xiao Le SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai International Circuit R03 AM TCR China 1st Place Liu Zi Chen 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Shanghai International Circuit R03 AM TCR China 2nd Place Wang Tao Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai International Circuit R03 AM TCR China 3rd Place Yang Xiao Wei Z.SPEED Audi TCR RS3 LMS SEQ
2021 Shanghai International Circuit R03 PRO TCR China 1st Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai International Circuit R03 PRO TCR China 2nd Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai International Circuit R03 PRO TCR China 3rd Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai International Circuit R03 Super Cup TCR China 1st Place Zhu Yuan Jie SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai International Circuit R03 Super Cup TCR China 2nd Place Sun Chao SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai International Circuit R03 Super Cup TCR China 3rd Place Lu Wen Hu SAIC Volkswagen 333 Racing Team Volkswagen TCR Lamando
2021 Shanghai International Circuit R02 AM TCR China 1st Place Yang Xi HUFFSPORT TM Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2021 Shanghai International Circuit R02 AM TCR China 2nd Place Lin Qi Autohome Racing Team MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai International Circuit R02 AM TCR China 3rd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2021 Shanghai International Circuit R02 PRO TCR China 1st Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai International Circuit R02 PRO TCR China 2nd Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai International Circuit R02 PRO TCR China 3rd Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2021 Shanghai International Circuit R01 AM TCR China 1st Place Yang Xiao Wei Z.SPEED Audi TCR RS3 LMS DSG TCR
2021 Shanghai International Circuit R01 AM TCR China 2nd Place Yang Xi HUFFSPORT TM Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2021 Shanghai International Circuit R01 AM TCR China 3rd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2021 Shanghai International Circuit R01 PRO TCR China 1st Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai International Circuit R01 PRO TCR China 2nd Place Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2021 Shanghai International Circuit R01 PRO TCR China 3rd Place Wang Ri Sheng Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R10 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R10 AM TCR China 2nd Place Yang Xi Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R10 AM TCR China 3rd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R10 PRO TCR China 1st Place Sun Chao MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R10 PRO TCR China 2nd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R10 PRO TCR China 3rd Place He Xiao Le MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R09 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R09 AM TCR China 2nd Place Yang Xi Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R09 AM TCR China 3rd Place Yan Chuang Fancy Zongheng Racing Volkswagen TCR Golf GTI TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R09 PRO TCR China 1st Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R09 PRO TCR China 2nd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R09 PRO TCR China 3rd Place He Xiao Le MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R08 AM TCR China 1st Place Yang Xi Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R08 AM TCR China 2nd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R08 AM TCR China 3rd Place Zhang Zi Yi Autohome Racing Team Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R08 PRO TCR China 1st Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R08 PRO TCR China 2nd Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R08 PRO TCR China 3rd Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R07 AM TCR China 1st Place Yang Xi Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R07 AM TCR China 2nd Place Yan Chuang Fancy Zongheng Racing Volkswagen TCR Golf GTI TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R07 AM TCR China 3rd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R07 PRO TCR China 1st Place He Xiao Le MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R07 PRO TCR China 2nd Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Jiangsu Wanchi International Circuit R07 PRO TCR China 3rd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Shanghai Tianma Circuit R06 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Shanghai Tianma Circuit R06 AM TCR China 2nd Place Yang Xi Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Shanghai Tianma Circuit R06 AM TCR China 3rd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Shanghai Tianma Circuit R06 PRO TCR China 1st Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Shanghai Tianma Circuit R06 PRO TCR China 2nd Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Shanghai Tianma Circuit R06 PRO TCR China 3rd Place He Xiao Le MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Shanghai Tianma Circuit R05 AM TCR China 1st Place Wang Tao Autohome Racing Team Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Shanghai Tianma Circuit R05 AM TCR China 2nd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Shanghai Tianma Circuit R05 AM TCR China 3rd Place Lu Gan Elegant Racing Team SEAT TCR Cupra TCR
2020 Shanghai Tianma Circuit R05 PRO TCR China 1st Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Shanghai Tianma Circuit R05 PRO TCR China 2nd Place Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Shanghai Tianma Circuit R05 PRO TCR China 3rd Place He Xiao Le MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R04 AM TCR China 1st Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Zhuzhou International Circuit R04 AM TCR China 2nd Place Zhang Zi Yi Autohome Racing Team Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R04 AM TCR China 3rd Place Yang Xi Kunming Baima Pharmacy Champ Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Zhuzhou International Circuit R04 PRO TCR China 1st Place Lv Wei Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R04 PRO TCR China 2nd Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R04 PRO TCR China 3rd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R03 AM TCR China 1st Place Yang Xi Kunming Baima Pharmacy Champ Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Zhuzhou International Circuit R03 AM TCR China 2nd Place Lin Qi Autohome Racing Team Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R03 AM TCR China 3rd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Zhuzhou International Circuit R03 PRO TCR China 1st Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R03 PRO TCR China 2nd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R03 PRO TCR China 3rd Place Cui Yue MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R02 AM TCR China 1st Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Zhuzhou International Circuit R02 AM TCR China 2nd Place Yang Xi Kunming Baima Pharmacy Champ Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Zhuzhou International Circuit R02 AM TCR China 3rd Place Lin Qi Autohome Racing Team Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R02 PRO TCR China 1st Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R02 PRO TCR China 2nd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R02 PRO TCR China 3rd Place Cui Yue Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R01 AM TCR China 1st Place Yang Xi Kunming Baima Pharmacy Champ Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Zhuzhou International Circuit R01 AM TCR China 2nd Place Zhang Zi Yi Autohome Racing Team Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R01 AM TCR China 3rd Place Wu Yi Fan 326 Motorsport Audi TCR RS3 LMS TCR SEQ
2020 Zhuzhou International Circuit R01 PRO TCR China 1st Place Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R01 PRO TCR China 亚军 Lv Wei Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports Lynk&Co TCR 03 TCR
2020 Zhuzhou International Circuit R01 PRO TCR China 3rd Place Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports MG TCR MG6 XPOWER TCR

Qualifying Result List of "TCR China"

Racing Circuit Lap Time Racer Class Manufacturer Race Car Model Racer Racing Team Racing Series Year
Shanghai Tianma Circuit 01:05.546 TCR MG MG6 XPOWER TCR Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:05.699 TCR MG MG6 XPOWER TCR Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:05.801 TCR Lynk&Co 03 TCR Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:05.935 TCR MG MG6 XPOWER TCR He Xiao Le MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:06.257 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Su Sha T.A Motorsport TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:06.542 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Wu Yi Fan 326 Motorsport TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:06.612 TCR Lynk&Co 03 TCR Wang Tao Autohome Racing Team TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:06.635 TCR MG MG6 XPOWER TCR Sun Chao MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:06.782 TCR SEAT Cupra TCR Lu Gan Elegant Racing Team TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:06.839 TCR Volkswagen Golf GTI TCR Yan Chuang Fancy Zongheng Racing TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:07.030 TCR Lynk&Co 03 TCR Yang Xi Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2020
Shanghai Tianma Circuit 01:07.037 TCR Alfa Romeo Giulietta TCR Zhang Han Biao PCT Racing Team TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.254 TCR MG MG6 XPOWER TCR He Xiao Le MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.537 TCR Lynk&Co 03 TCR Wang Tao Autohome Racing Team TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.548 TCR MG MG6 XPOWER TCR He Xiao Le MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.708 TCR MG MG6 XPOWER TCR Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.709 TCR MG MG6 XPOWER TCR Sun Chao MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.764 TCR MG MG6 XPOWER TCR Sun Chao MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.861 TCR MG MG6 XPOWER TCR Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.866 TCR MG MG6 XPOWER TCR Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.871 TCR Lynk&Co 03 TCR Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.904 TCR MG MG6 XPOWER TCR Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:08.983 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Su Sha T.A Motorsport TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:09.015 TCR Lynk&Co 03 TCR Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:09.084 TCR Lynk&Co 03 TCR Yang Xi Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:09.149 TCR Lynk&Co 03 TCR Yang Xi Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:09.314 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Wu Yi Fan 326 Motorsport TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:09.535 TCR Volkswagen Golf GTI TCR Yan Chuang Fancy Zongheng Racing TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:09.664 TCR Volkswagen Golf GTI TCR Yan Chuang Fancy Zongheng Racing TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:09.752 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhang Zi Yi Autohome Racing Team TCR China 2020
Jiangsu Wanchi International Circuit 01:10.474 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Wu Yi Fan 326 Motorsport TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:43.961 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.414 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhu Dai Wei Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.457 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhu Dai Wei Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.609 TCR Lynk&Co 03 TCR Cai Hong Yu TRACKFUN赛道饭 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.788 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.824 TCR Lynk&Co 03 TCR Wang Ri Sheng Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.833 TCR Lynk&Co 03 TCR Yan Chuang Fancy Zongheng Racing TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.892 TCR Audi RS3 LMS Wu Yi Fan 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.948 TCR Audi RS3 LMS Liu Zi Chen 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.950 TCR MG MG5 XPOWER Zhu Hu An MG XPOWER Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.969 TCR Lynk&Co 03 TCR Wang Ri Sheng Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:44.980 TCR Audi RS3 LMS Liu Zi Chen 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.047 TCR Audi RS3 LMS Chen Xiao Ke 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.210 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhu Dai Wei Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.332 TCR Audi RS3 LMS Wu Yi Fan 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.430 TCR Lynk&Co 03 TCR Cai Hong Yu TRACKFUN赛道饭 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.462 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhu Dai Wei Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.472 TCR Audi RS3 LMS Liu Zi Chen 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.495 TCR Audi RS3 LMS Chen Xiao Ke 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.578 TCR Audi RS3 LMS Ruan Cun Fan ZZRT TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.612 TCR Lynk&Co 03 TCR Yan Chuang Fancy Zongheng Racing TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.619 TCR Audi RS3 LMS Chen Xiao Ke 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.624 TCR Audi RS3 LMS SEQ Yang Xiao Wei 610 OSBORN Z.SPEED TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.627 TCR Audi RS3 LMS Wu Yi Fan 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.676 TCR Audi RS3 LMS Ruan Cun Fan ZZRT TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.698 TCR Lynk&Co 03 TCR Yan Chuang Fancy Zongheng Racing TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.722 TCR Lynk&Co 03 TCR Yan Chuang Fancy Zongheng Racing TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.759 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.901 TCR MG MG5 XPOWER Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:45.939 TCR MG MG5 XPOWER Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.001 TCR Hyundai Elantra N TCR Qiu Wen Tao Z.SPEED N TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.025 TCR Audi RS3 LMS Chen Xiao Ke 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.056 TCR MG MG5 XPOWER Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.104 TCR Audi RS3 LMS Wu Yi Fan 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.116 TCR Lynk&Co 03 TCR Wang Ri Sheng Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.138 TCR MG MG5 XPOWER Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.198 TCR MG MG5 XPOWER Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.232 TCR Audi RS3 LMS Liu Zi Chen 326 Motorsport TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.260 TCR Lynk&Co 03 TCR Cai Hong Yu TRACKFUN赛道饭 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.298 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Yang Xi Kunming Baima Pharmacy Champ Motorsport TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:46.322 TCR Audi RS3 LMS Ruan Cun Fan ZZRT TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.334 TCR Audi RS3 LMS SEQ Yang Xiao Wei 610 OSBORN Z.SPEED TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.434 TCR Lynk&Co 03 TCR Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:46.493 TCR MG MG5 XPOWER Zhu Hu An MG XPOWER Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.595 TCR MG MG6 XPOWER TCR Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:46.618 TCR MG MG6 XPOWER TCR Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:46.661 TCR MG MG5 XPOWER Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:46.758 TCR Lynk&Co 03 TCR Lv Wei Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:46.879 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Yang Xi Kunming Baima Pharmacy Champ Motorsport TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:46.899 TCR MG MG6 XPOWER TCR Cui Yue MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:46.931 TCR MG MG6 XPOWER TCR He Xiao Le MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:46.961 TCR Lynk&Co 03 TCR Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:47.018 TCR Lynk&Co 03 TCR Lin Qi Autohome Racing Team TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:47.027 TCR MG MG5 XPOWER Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:47.053 TCR MG MG6 XPOWER TCR Cui Yue MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:47.165 TCR Hyundai Elantra N TCR Qiu Wen Tao Z.SPEED N TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:47.188 TCR Audi RS3 LMS SEQ Yang Xiao Wei 610 OSBORN Z.SPEED TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:47.219 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhang Zi Yi Autohome Racing Team TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:47.252 TCR Lynk&Co 03 TCR Lv Wei Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:47.300 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Wu Yi Fan 326 Motorsport TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:47.374 TCR Audi RS3 LMS SEQ Sun An Ning 610 OSBORN Z.SPEED TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:47.382 TCR Audi RS3 LMS SEQ Sun An Ning 610 OSBORN Z.SPEED TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:47.513 TCR MG MG6 XPOWER TCR He Xiao Le MG XPOWER Motorsports TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:47.605 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Wu Yi Fan 326 Motorsport TCR China 2020
Zhuzhou International Circuit 01:47.768 TCR Audi RS3 LMS SEQ Jiang Wei 326 Auto Group TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:47.860 TCR MG MG6 XPOWER TCR Zhu Yuan Jie KINGSTONE景淳 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:47.907 TCR MG MG6 XPOWER TCR Zhu Yuan Jie KINGSTONE景淳 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:48.162 TCR Audi RS3 LMS SEQ Tian Kai QMA Motorsports 骏逸 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:48.333 TCR Lynk&Co 03 TCR Wang Ri Sheng Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:48.442 TCR Audi RS3 LMS SEQ Tian Kai QMA Motorsports 骏逸 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:48.916 TCR Volkswagen Golf GTI TCR SEQ Mai Yi Bo Elegant Racing Team TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:49.073 TCR Honda Civic Type R FK2 TCR Ceng Zi Lun Jiren Ziyou Tianxiang Team TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:49.106 TCR MG MG6 XPOWER TCR Yao Li KINGSTONE景淳 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:49.299 TCR Volkswagen Golf GTI TCR SEQ Mai Yi Bo Elegant Racing Team TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:49.501 TCR Volkswagen Golf GTI TCR SEQ Li Weng Ji 610 OSBORN Z.SPEED TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:49.578 TCR Honda Civic Type R FK2 TCR Ceng Zi Lun Jiren Ziyou Tianxiang Team TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:50.606 TCR MG MG6 XPOWER TCR Yao Li KINGSTONE景淳 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:52.553 TCR Hyundai I30 Li Weng Ji Z.SPEED N TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:57.312 TCR Volkswagen Golf GTI TCR SEQ San Xiao Xiao 西安天石汇车队 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 01:58.180 TCR Volkswagen Golf GTI TCR SEQ Wu Pei Zhi 西安天石汇车队 TCR China 2022
Zhuzhou International Circuit 02:07.797 TCR MG MG5 XPOWER Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports TCR China 2022
Shanghai International Circuit 02:15.423 TCR Lynk&Co 03 TCR Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:15.887 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:15.972 TCR MG MG6 XPOWER TCR Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:16.077 TCR Lynk&Co 03 TCR Ma Qing Hua Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:16.299 TCR Lynk&Co 03 TCR Zhang Zhi Qiang Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:16.300 TCR Lynk&Co 03 TCR Wang Ri Sheng Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:16.365 TCR MG MG6 XPOWER TCR Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:16.368 TCR MG MG6 XPOWER TCR Zhang Zhen Dong MG XPOWER Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:16.378 TCR Audi RS3 LMS TCR Zheng Wan Cheng 326 Motorsport TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:16.721 TCR MG MG6 XPOWER TCR Cao Hong Wei MG XPOWER Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:17.223 TCR Lynk&Co 03 TCR Wang Ri Sheng Shell Jiekai Lynk & Co Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:17.904 TCR MG MG6 XPOWER TCR Wang Tao Autohome Racing Team TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:18.037 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Yang Xi HUFFSPORT TM TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:18.089 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Zheng Wan Cheng 326 Motorsport TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:18.328 TCR MG MG6 XPOWER TCR Wang Tao Autohome Racing Team TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:18.429 TCR Audi RS3 LMS DSG TCR Yang Xiao Wei Z.SPEED TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:18.580 TCR MG MG6 XPOWER TCR Lin Qi Autohome Racing Team TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:18.678 TCR MG MG6 XPOWER TCR Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:18.776 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Tian Kai HUFFSPORT TM TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:18.949 TCR MG MG6 XPOWER TCR Yan Chuang MG XPOWER Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:18.987 TCR Audi RS3 LMS TCR Tian Kai HUFFSPORT TM TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:19.451 TCR Audi RS3 LMS TCR SEQ Wu Yi Fan 326 Motorsport TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:19.718 TCR MG MG6 XPOWER TCR Ai Ming Da MG XPOWER Motorsports TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:20.808 TCR Audi RS3 LMS TCR Yang Xi HUFFSPORT TM TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:20.852 TCR Volkswagen Golf GTI TCR SEQ Ruan Cun Fan ZZRT TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:21.642 TCR Volkswagen Golf GTI TCR SEQ Qiu Wen Tao Z.SPEED TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:22.264 TCR Audi RS3 LMS DSG TCR Yang Xiao Wei Z.SPEED TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:33.380 TCR SEAT Cupra TCR DSG Chen Ze Xun Z.SPEED TCR China 2021
Shanghai International Circuit 02:34.125 TCR MG MG6 XPOWER TCR Lin Qi Autohome Racing Team TCR China 2021

Upload Profile Picture

Please limit the size of the picture within 5MB, support jpg/jpeg/png format

+
Submit now