Home » Racing Series » Honda Cup China
Name:
Honda Cup China

Racing Circuits that Host "Honda Cup China"

Racing Teams Participate in "Honda Cup China"

Racers Participate in "Honda Cup China"

Podiums for Racers & Racing Teams in "Honda Cup China"

Round Racing Series Ranking Racer Racing Team Manufacturer Race Car Class Race Car Model
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 A Honda Cup China 1st Place Jiang Heng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 1st Place Nie Xiao Ming / Huang Ruo Han Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 1st Place Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 A Honda Cup China 1st Place Lu Chen / Nie Xiao Ming Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 1st Place Nie Xiao Ming Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 1st Place Nie Xiao Ming Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 2nd Place Lu Chen Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 2nd Place Feng Zhi Qiang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 A Honda Cup China 2nd Place Ni Run Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 2nd Place Lu Chen / Xie Yang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 2nd Place He Wei Jia Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 A Honda Cup China 2nd Place Jiang Bo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 3rd Place Wang Xiao Yu / Zhao Rui Zhi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 3rd Place Lu Chen Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 A Honda Cup China 3rd Place Li Hai Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 3rd Place Liu Xiao Hong Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 3rd Place Liu Xiao Hong Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 1st Place Zhu Ya Qiang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 1st Place Hu Bo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 B Honda Cup China 1st Place Song Bo Hua / Lv Yang Yi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 1st Place Lv Yang Yi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 B Honda Cup China 1st Place Che Long Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 1st Place Wei Xin / Zhang Chao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 B Honda Cup China 2nd Place Chen Chao / Bian Zheng Bing Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 2nd Place Gai Ke Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 B Honda Cup China 2nd Place Wei Xin Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 2nd Place Mandy / Tie Dou Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 2nd Place Qi Fei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 2nd Place Li Si Cheng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 3rd Place Fang Wei Yuan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 B Honda Cup China 3rd Place Wei Xin Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 3rd Place Lu Zhi Wei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 B Honda Cup China 3rd Place Lan Meng Yun Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 3rd Place Jiang Shu / Song Bo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B+Angle Honda Cup China 1st Place Qi Yan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 B+Angle Honda Cup China 2nd Place Song Bo Hua Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 1st Place Zhu Ya Qiang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 1st Place Wu Mu Zhou Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 C Honda Cup China 1st Place Li Zhi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 C Honda Cup China 1st Place Hu Shu Yuan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 1st Place Wu Hao Lin Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 1st Place Zhang Chao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 2nd Place Song Zi Rui Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 2nd Place Wang Yu Chao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 2nd Place Chen Chen Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 C Honda Cup China 2nd Place Tang Qi Long Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 2nd Place Li Tian / Li Hai Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 C Honda Cup China 2nd Place Che Long Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 3rd Place Fan Zhi Hao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 C Honda Cup China 3rd Place Zhang Shu Yang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 3rd Place Ren Zhou Can / Shi Liang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R02 C Honda Cup China 3rd Place Liu Hong Zhi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 3rd Place Yang Jin Han Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 3rd Place Cai Chen Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R02 Wild Card Honda Cup China 1st Place Yang Xi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 1st Place Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 A Honda Cup China 1st Place Lan Meng Yun Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 A Honda Cup China 1st Place Hu Meng Niu / Chen Cheng Jie Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 A Honda Cup China 1st Place Hu Heng / Gao Yuan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 1st Place He Wei Jia Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 1st Place He Wei Jia Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 1st Place Nie Xiao Ming / Huang Ruo Han Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 2nd Place Lu Chen Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 2nd Place Nie Xiao Ming Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 2nd Place Liu Xiao Hong / Wan Jin Cun Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 2nd Place He Wei Jia Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 A Honda Cup China 2nd Place Chen Peng Yuan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 A Honda Cup China 2nd Place Nie Xiao Ming / Lu Chen Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 A Honda Cup China 2nd Place Luo Bei Gang / Wang Yong Dong Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 A Honda Cup China 3rd Place Shi Chun Lei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 3rd Place Lu Chen Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 A Honda Cup China 3rd Place Hu Heng / Gao Yuan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 A Honda Cup China 3rd Place Jiang Bo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 3rd Place Nie Xiao Ming Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 3rd Place Lu Chen Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 3rd Place Xiong Cheng Peng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 1st Place Zhu Ya Qiang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 1st Place Li Si Cheng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 1st Place Zhang Tao / Chen Yang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 B Honda Cup China 1st Place Lan Meng Yun Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 1st Place Lv Yang Yi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 B Honda Cup China 1st Place Lv Yang Yi / Song Bo Hua Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 B Honda Cup China 1st Place Du Tian Hao / Li Tian Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 B Honda Cup China 2nd Place Wei Xin Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 B Honda Cup China 2nd Place Wei Xin Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 B Honda Cup China 2nd Place Wei Xin Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 2nd Place Gai Ke Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 2nd Place Li Chun Sheng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 2nd Place Hu Bo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 2nd Place Wei Xin / Zhang Chao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 3rd Place Qi Fei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 3rd Place Qi Fei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 3rd Place Jiang Shu / Song Bo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 B Honda Cup China 3rd Place Luo Bei Gang / Wang Yong Dong Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 B Honda Cup China 3rd Place Du Tian Hao / Li Tian Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 B Honda Cup China 3rd Place Che Long Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 3rd Place Wang Long Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B+Angle Honda Cup China 1st Place Qi Yan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 B+Angle Honda Cup China 2nd Place Song Bo Hua Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 C Honda Cup China 1st Place Hu Shu Yuan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 1st Place Wu Mu Zhou Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 C Honda Cup China 1st Place Tang Qi Long Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 C Honda Cup China 1st Place Che Long Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 1st Place Fan Zhi Hao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 1st Place Song Zi Rui Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 1st Place Cai Chen Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 2nd Place Liu Ran Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 2nd Place Wang Yu Chao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 2nd Place Li Tian / Li Hai Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 C Honda Cup China 2nd Place Luo Xiao Xiang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 C Honda Cup China 2nd Place Liu Hong Zhi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 C Honda Cup China 2nd Place Li Zhi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 2nd Place Chen Chen Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 C Honda Cup China 3rd Place Qin Yao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 C Honda Cup China 3rd Place Zhang Shu Yang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 3rd Place Zhu Ya Qiang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 3rd Place Ren Zhou Can / Shi Liang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Guizhou Junchi International Circuit R01 C Honda Cup China 3rd Place Liu Hong Zhi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 3rd Place Yang Jin Han Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 3rd Place Tang Yue Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2020 Ningbo International Circuit R01 Wild Card Honda Cup China 1st Place Yang Xi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 1st Place Zhu Yuan Jie / Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 1st Place Hu Bo / Yang Xiao Wei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 1st Place Liu Han Ge Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 2nd Place Hu Bo / Yang Xiao Wei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 2nd Place Hu Bo / Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 2nd Place He Wei Jia Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 3rd Place Fu Dong / Chen Xiao Ke Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 3rd Place Zhu Yuan Jie / Liu Ji Hao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 A Honda Cup China 3rd Place Zhu Yuan Jie Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 1st Place Li Hui Wei / Li Shi Chao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 1st Place Fang Kai / Chen Jian Hui Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 1st Place Hu Heng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 2nd Place Han Li Chao / Yin Ming Jie Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 2nd Place Cheng Tao / Han Li Chao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 2nd Place Fu Dong Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 3rd Place Cheng Tao / Chen Rui Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 3rd Place Liu Yang / Yang Shu Xiao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 B Honda Cup China 3rd Place Liu Ze Xuan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R02 Bauhinia Group Honda Cup China 1st Place Lu Lang Ran Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R02 Bauhinia Group Honda Cup China 2nd Place Yang Jia Yi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R02 Bauhinia Group Honda Cup China 3rd Place Zhao Jin Yan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 1st Place Qi Yan / Zhu Zhi Yao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 C Honda Cup China 1st Place Mandy / Xia Duo Li Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R02 Challenge Group Honda Cup China 1st Place Hu Bo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R02 Challenge Group Honda Cup China 2nd Place Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R02 Challenge Group Honda Cup China 3rd Place Guo Zhi Wei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 HCA Honda Cup China 1st Place Zhu Yuan Jie Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 HCA Honda Cup China 2nd Place Hu Bo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 HCA Honda Cup China 3rd Place Lv Peng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 HCB Honda Cup China 1st Place Hu Heng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 HCB Honda Cup China 2nd Place Han Wen Qiu Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 HCB Honda Cup China 3rd Place Fu Dong Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 HCC Honda Cup China 1st Place Yu Jin Chang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 HCC Honda Cup China 2nd Place Liu Zhi Yong Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 HCC Honda Cup China 3rd Place Qin Guo Xing Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R02 Master Group Honda Cup China 1st Place Xie Jian Liang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R02 Master Group Honda Cup China 2nd Place Yu Xiao Feng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R02 Master Group Honda Cup China 3rd Place Li Jun Jie Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 Media Group Honda Cup China 1st Place Zhao Wen Cai / Liu Ming Hao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 Newcomer Group Honda Cup China 1st Place Luo Dong Bo / Xia Jian Xiao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 PRO Honda Cup China 1st Place Yang Chun Lei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 PRO Honda Cup China 2nd Place Zhou Jia Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R02 PRO Honda Cup China 3rd Place Wang Hao Hao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 1st Place Zhu Yuan Jie / Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 1st Place Hu Bo / Yang Xiao Wei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 2nd Place Fu Dong / Chen Xiao Ke Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 2nd Place Zhu Yuan Jie / Liu Ji Hao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 3rd Place Hu Bo / Yang Xiao Wei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 A Honda Cup China 3rd Place He Wei Jia / Sun An Ning Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 1st Place Li Hui Wei / Li Shi Chao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 1st Place Cheng Tao / Han Li Chao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 2nd Place Du Tian Hao / Xie Yang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 2nd Place Fang Kai / Chen Jian Hui Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 3rd Place Han Li Chao / Yin Ming Jie Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 B Honda Cup China 3rd Place Li Hui Wei / Zheng Wan Cheng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R01 Bauhinia Group Honda Cup China 1st Place Lu Lang Ran Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R01 Bauhinia Group Honda Cup China 2nd Place Yang Jia Yi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R01 Bauhinia Group Honda Cup China 3rd Place Zhao Jin Yan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 1st Place Qi Yan / Zhu Zhi Yao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 C Honda Cup China 1st Place Mandy / Xia Duo Li Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R01 Challenge Group Honda Cup China 1st Place Hu Bo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R01 Challenge Group Honda Cup China 2nd Place Luo Bei Gang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R01 Challenge Group Honda Cup China 3rd Place Gao Yuan Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 HCA Honda Cup China 1st Place Zhu Yuan Jie Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 HCA Honda Cup China 2nd Place Yang Shuo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 HCA Honda Cup China 3rd Place Hu Bo Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 HCB Honda Cup China 1st Place Hu Heng Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 HCB Honda Cup China 2nd Place Fu Dong Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 HCB Honda Cup China 3rd Place Han Wen Qiu Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 HCC Honda Cup China 1st Place Yu Jin Chang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 HCC Honda Cup China 2nd Place Liu Zhi Yong Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R01 Master Group Honda Cup China 1st Place Yu Jin Chang Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R01 Master Group Honda Cup China 2nd Place Liu Zhi Yong Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Zhejiang International Circuit R01 Master Group Honda Cup China 3rd Place Qin Guo Xing Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 Media Group Honda Cup China 1st Place Zhao Wen Cai / Liu Ming Hao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 Newcomer Group Honda Cup China 1st Place Luo Dong Bo / Xia Jian Xiao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 PRO Honda Cup China 1st Place Yang Chun Lei Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 PRO Honda Cup China 2nd Place Wang Hao Hao Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia
2019 Ningbo International Circuit R01 PRO Honda Cup China 3rd Place Huang Yi Leo Racing Team Honda Below 2.1L Gienia

Qualifying Result List of "Honda Cup China"

Lap Time Manufacturer Race Car Model Racer Racing Team
Guizhou Junchi International Circuit 01:12.420 Below 2.1L Honda Gienia Che Long Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:12.830 Below 2.1L Honda Gienia Wei Xin Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:13.214 Below 2.1L Honda Gienia Lan Meng Yun Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:13.586 Below 2.1L Honda Gienia Hu Shu Yuan Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:13.785 Below 2.1L Honda Gienia Lu Chen / Nie Xiao Ming Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:13.900 Below 2.1L Honda Gienia Che Long Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:13.980 Below 2.1L Honda Gienia Song Bo Hua / Lv Yang Yi Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.005 Below 2.1L Honda Gienia Li Hai Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.081 Below 2.1L Honda Gienia Li Tian / Du Tian Hao Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.246 Below 2.1L Honda Gienia Ni Run Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.255 Below 2.1L Honda Gienia Chen Peng Yuan Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.296 Below 2.1L Honda Gienia Liu Hong Zhi Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.323 Below 2.1L Honda Gienia Wei Xin Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.490 Below 2.1L Honda Gienia Jiang Heng Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.518 Below 2.1L Honda Gienia Shi Chun Lei Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.557 Below 2.1L Honda Gienia Li Xian Xiang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.636 Below 2.1L Honda Gienia Zhou Lin Ke Ke Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.659 Below 2.1L Honda Gienia Qin Yao Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.765 Below 2.1L Honda Gienia Luo Xiao Xiang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.808 Below 2.1L Honda Gienia Zhang Zhen / Zhao Chen Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:14.814 Below 2.1L Honda Gienia Gu Tian Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:15.019 Below 2.1L Honda Gienia Chen Chao / Bian Zheng Bing Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:15.142 Below 2.1L Honda Gienia Chen Cheng Jie / Hu Meng Niu Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:15.280 Below 2.1L Honda Gienia Li Zhi Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:15.889 Below 2.1L Honda Gienia Qin Liang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:15.963 Below 2.1L Honda Gienia Jiang Bo Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:16.138 Below 2.1L Honda Gienia Xiong Cheng Peng Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:16.271 Below 2.1L Honda Gienia Gao Yuan / Hu Heng Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:16.513 Below 2.1L Honda Gienia Bian Zheng Bing Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:16.548 Below 2.1L Honda Gienia Jiang Shu Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:16.625 Below 2.1L Honda Gienia Wang Zi Wei / Luo Bei Gang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:16.941 Below 2.1L Honda Gienia Bai Yi Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:17.245 Below 2.1L Honda Gienia Tang Qi Long Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:17.262 Below 2.1L Honda Gienia Wang Yong Dong Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:19.571 Below 2.1L Honda Gienia Zhang Shu Yang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Guizhou Junchi International Circuit 01:20.001 Below 2.1L Honda Gienia Zhou Ting Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Zhejiang International Circuit 01:56.720 Below 2.1L Honda Gienia Hu Bo Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:56.744 Below 2.1L Honda Gienia Lu Lang Ran Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:56.887 Below 2.1L Honda Gienia Zhao Jin Yan Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:56.959 Below 2.1L Honda Gienia Luo Bei Gang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:57.322 Below 2.1L Honda Gienia Yang Jia Yi Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:57.560 Below 2.1L Honda Gienia Yu Xiao Feng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:57.968 Below 2.1L Honda Gienia Liang Guo Qiang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:57.975 Below 2.1L Honda Gienia Yu Jin Chang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:58.218 Below 2.1L Honda Gienia Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:58.479 Below 2.1L Honda Gienia Liu Zhi Yong Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:59.033 Below 2.1L Honda Gienia Xie Jian Liang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:59.305 Below 2.1L Honda Gienia Qin Guo Xing Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:59.527 Below 2.1L Honda Gienia Li Jun Jie Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 01:59.756 Below 2.1L Honda Gienia Gao Yuan Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Zhejiang International Circuit 02:00.119 Below 2.1L Honda Gienia Chen Hao Tian Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:12.141 Below 2.1L Honda Gienia Liu Peng Liang / Hu Bo Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:12.913 Below 2.1L Honda Gienia Ren Zhou Can / Shi Liang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:13.019 Below 2.1L Honda Gienia Nie Xiao Ming / Huang Ruo Han Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:13.618 Below 2.1L Honda Gienia Nie Xiao Ming / Huang Ruo Han Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:13.713 Below 2.1L Honda Gienia Liu Xiao Hong / Wan Jin Cun Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:14.045 Below 2.1L Honda Gienia Jiang Shu / Song Bo Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:14.052 Below 2.1L Honda Gienia Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:14.107 Below 2.1L Honda Gienia He Wei Jia Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:14.365 Below 2.1L Honda Gienia Liu Peng Liang / Hu Bo Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:14.382 Below 2.1L Honda Gienia Yang Xi Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:14.391 Below 2.1L Honda Gienia Lu Chen / Xie Yang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:14.402 Below 2.1L Honda Gienia Liu Xiao Hong / Wan Jin Cun Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:14.540 Below 2.1L Honda Gienia Ren Zhou Can / Shi Liang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:15.132 Below 2.1L Honda Gienia Zhang Tao / Chen Yang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:15.176 Below 2.1L Honda Gienia Lv Yang Yi Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:15.231 Below 2.1L Honda Gienia Zhu Ya Qiang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:15.317 Below 2.1L Honda Gienia He Wei Jia Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:15.330 Below 2.1L Honda Gienia Zhang Tao / Chen Yang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:15.657 Below 2.1L Honda Gienia Mandy / Tie Dou Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:15.887 Below 2.1L Honda Gienia Jiang Shu / Song Bo Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:15.932 Below 2.1L Honda Gienia Li Tian / Li Hai Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:15.985 Below 2.1L Honda Gienia Wu Mu Zhou Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:16.012 Below 2.1L Honda Gienia Wei Xin / Zhang Chao Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:16.045 Below 2.1L Honda Gienia He Wei Jia Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:16.377 Below 2.1L Honda Gienia Lu Chen / Xie Yang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:16.540 Below 2.1L Honda Gienia Qi Yan Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:16.636 Below 2.1L Honda Gienia Wang Xiao Yu / Zhao Rui Zhi Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:16.690 Below 2.1L Honda Gienia Wu Mu Zhou Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:16.855 Below 2.1L Honda Gienia Wang Long Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:17.002 Below 2.1L Honda Gienia Cheng Tao / Han Li Chao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:17.045 Below 2.1L Honda Gienia Gai Ke Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:17.519 Below 2.1L Honda Gienia Li Hui Wei / Zheng Wan Cheng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:17.553 Below 2.1L Honda Gienia Liu Peng Liang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:17.681 Below 2.1L Honda Gienia Hu Bo / Yang Xiao Wei Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:17.816 Below 2.1L Honda Gienia Cheng Tao / Han Li Chao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:18.426 Below 2.1L Honda Gienia Mandy / Tie Dou Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:18.471 Below 2.1L Honda Gienia Fu Dong / Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:18.739 Below 2.1L Honda Gienia Liu Xiao Hong Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:18.768 Below 2.1L Honda Gienia Feng Zhi Qiang Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:18.856 Below 2.1L Honda Gienia Lu Chen Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:18.862 Below 2.1L Honda Gienia Fang Kai / Chen Jian Hui Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:18.988 Below 2.1L Honda Gienia He Wei Jia / Sun An Ning Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:19.157 Below 2.1L Honda Gienia Wei Xin / Zhang Chao Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:19.287 Below 2.1L Honda Gienia Fu Dong / Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:19.413 Below 2.1L Honda Gienia Zhu Yuan Jie / Liu Ji Hao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:19.432 Below 2.1L Honda Gienia Mandy / Xia Duo Li Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:19.446 Below 2.1L Honda Gienia Li Shen Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:19.621 Below 2.1L Honda Gienia Zhu Yuan Jie / Liu Ji Hao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:19.651 Below 2.1L Honda Gienia Yang Shuo Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:19.799 Below 2.1L Honda Gienia Cai Hong Yu / Lou Duan Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:19.979 Below 2.1L Honda Gienia Xiong Cheng Peng Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:20.004 Below 2.1L Honda Gienia Hu Heng / Luo Bei Gang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:20.160 Below 2.1L Honda Gienia Jiang Jia Wei / Yang Shuo Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:20.218 Below 2.1L Honda Gienia Zhu Yuan Jie Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:20.253 Below 2.1L Honda Gienia He Wei Jia / Sun An Ning Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:20.294 Below 2.1L Honda Gienia Wang Xiao Yu / Zhao Rui Zhi Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:20.318 Below 2.1L Honda Gienia Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:20.416 Below 2.1L Honda Gienia Chen Yi Lin / Cao Guo Zhi Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:20.548 Below 2.1L Honda Gienia Liu Yang / Yang Shu Xiao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:20.583 Below 2.1L Honda Gienia Fang Kai / Chen Jian Hui Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:20.713 Below 2.1L Honda Gienia Hu Heng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:20.864 Below 2.1L Honda Gienia Yang Xu / Sun Yuan Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:20.901 Below 2.1L Honda Gienia Chen Chen Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:20.929 Below 2.1L Honda Gienia Mandy / Xia Duo Li Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:21.038 Below 2.1L Honda Gienia Gu Rong Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:21.072 Below 2.1L Honda Gienia Nie Xiao Ming Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:21.108 Below 2.1L Honda Gienia Huang Ruo Han / Xie Yang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:21.300 Below 2.1L Honda Gienia He Wei Jia Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:21.359 Below 2.1L Honda Gienia Fang Kai Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:21.468 Below 2.1L Honda Gienia Hu Bo Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:21.518 Below 2.1L Honda Gienia Hu Heng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:21.546 Below 2.1L Honda Gienia Lu Jun Jie Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:21.594 Below 2.1L Honda Gienia Pang Zhang Yuan / Kang Yi Ning Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:21.610 Below 2.1L Honda Gienia Yu Jin Chang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:21.711 Below 2.1L Honda Gienia Hu Heng / Luo Bei Gang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:21.836 Below 2.1L Honda Gienia Cai Hong Yu / Lou Duan Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:22.003 Below 2.1L Honda Gienia Wu Jia Xin / Li Piao Piao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:22.184 Below 2.1L Honda Gienia Song Bo Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:22.370 Below 2.1L Honda Gienia Yang Xu / Sun Yuan Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:22.396 Below 2.1L Honda Gienia Fu Dong Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:22.570 Below 2.1L Honda Gienia Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:22.600 Below 2.1L Honda Gienia Zhu Yuan Jie Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:22.701 Below 2.1L Honda Gienia Song Bo Hua Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:22.925 Below 2.1L Honda Gienia Han Wen Qiu Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:23.078 Below 2.1L Honda Gienia Lu Zhi Wei Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:23.322 Below 2.1L Honda Gienia Wu Jia Xin / Li Piao Piao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:23.742 Below 2.1L Honda Gienia Chen Yi Lin Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:23.877 Below 2.1L Honda Gienia Liu Zhi Yong Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:23.909 Below 2.1L Honda Gienia He Wei Jia Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:23.933 Below 2.1L Honda Gienia Jiang Jia Wei / Yang Shuo Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:24.089 Below 2.1L Honda Gienia Luo Dong Bo / Xia Jian Xiao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:24.145 Below 2.1L Honda Gienia Xiong Cheng Peng Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:24.295 Below 2.1L Honda Gienia Liu Yang / Yang Shu Xiao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:24.510 Below 2.1L Honda Gienia Qin Guo Xing Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:24.576 Below 2.1L Honda Gienia Gu Rong Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:24.724 Below 2.1L Honda Gienia Li Tian / Li Hai Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:24.757 Below 2.1L Honda Gienia Luo Dong Bo / Xia Jian Xiao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:25.041 Below 2.1L Honda Gienia Wang Xiao Yu Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:25.067 Below 2.1L Honda Gienia Chen Yi Lin / Cao Guo Zhi Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:25.953 Below 2.1L Honda Gienia Pang Zhang Yuan / Kang Yi Ning Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:26.116 Below 2.1L Honda Gienia Liang Yu Xiang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:26.173 Below 2.1L Honda Gienia Pang Qun Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:26.227 Below 2.1L Honda Gienia Cao Yi Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:26.350 Below 2.1L Honda Gienia Zhao Wen Cai / Liu Ming Hao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:26.863 Below 2.1L Honda Gienia Nie Xiao Ming Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:27.231 Below 2.1L Honda Gienia Yang Shu Xiao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:27.338 Below 2.1L Honda Gienia Song Hai Tao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:27.820 Below 2.1L Honda Gienia Wang Zhen Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:27.863 Below 2.1L Honda Gienia Hu Bo / Yang Xiao Wei Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:27.925 Below 2.1L Honda Gienia Chen Rui Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:28.052 Below 2.1L Honda Gienia Hu Bo / Yang Xiao Wei Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:28.516 Below 2.1L Honda Gienia Zhu Yuan Jie / Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:28.885 Below 2.1L Honda Gienia Han Li Chao / Yin Ming Jie Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:29.052 Below 2.1L Honda Gienia Lu Wen Long Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:29.247 Below 2.1L Honda Gienia Xiao Meng Leo Racing Team Honda Cup China 2020
Ningbo International Circuit 02:29.392 Below 2.1L Honda Gienia Cheng Tao / Chen Rui Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:29.791 Below 2.1L Honda Gienia Fu Dong / Chen Xiao Ke Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:29.898 Below 2.1L Honda Gienia Zhao Wen Cai / Liu Ming Hao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:29.977 Below 2.1L Honda Gienia Wang Ji Kang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:29.999 Below 2.1L Honda Gienia Fu Dong / Chen Xiao Ke Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:30.293 Below 2.1L Honda Gienia Hu Heng / Luo Bei Gang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:30.351 Below 2.1L Honda Gienia Hu Heng / Luo Bei Gang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:30.618 Below 2.1L Honda Gienia He Wei Jia / Sun An Ning Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:30.794 Below 2.1L Honda Gienia Cheng Tao / Chen Rui Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:31.046 Below 2.1L Honda Gienia Zhu Yuan Jie / Shen Ke Feng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:31.047 Below 2.1L Honda Gienia He Wei Jia / Sun An Ning Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:31.311 Below 2.1L Honda Gienia Li Hui Wei / Li Shi Chao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:31.668 Below 2.1L Honda Gienia Li Hui Wei / Li Shi Chao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:31.987 Below 2.1L Honda Gienia Wang Zi Wei Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:32.128 Below 2.1L Honda Gienia Song Bo / Huang Wei Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:32.662 Below 2.1L Honda Gienia Yang Shuo / Liu Chen Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:32.788 Below 2.1L Honda Gienia Du Tian Hao / Xie Yang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:33.509 Below 2.1L Honda Gienia Chen Zi Yan Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:36.591 Below 2.1L Honda Gienia Qi Yan / Zhu Zhi Yao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:36.624 Below 2.1L Honda Gienia Yang Jin Han Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:37.809 Below 2.1L Honda Gienia Du Tian Hao / Xie Yang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:37.955 Below 2.1L Honda Gienia Qi Yan / Zhu Zhi Yao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:38.260 Below 2.1L Honda Gienia Li Hui Wei / Zheng Wan Cheng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:39.237 Below 2.1L Honda Gienia Liu Zheng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:41.925 Below 2.1L Honda Gienia Lin Jing Jun / Lin Yue Lun Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:41.995 Below 2.1L Honda Gienia Wang Xiao Yu / Pu Shu Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:42.398 Below 2.1L Honda Gienia Han Li Chao / Yin Ming Jie Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:43.011 Below 2.1L Honda Gienia Song Bo / Huang Wei Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Ningbo International Circuit 02:48.380 Below 2.1L Honda Gienia Lin Jing Jun / Lin Yue Lun Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:51.249 Below 2.1L Honda Gienia Lu Biao Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:51.368 Below 2.1L Honda Gienia Liu Zhi Yong Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:52.511 Below 2.1L Honda Gienia Yu Jin Chang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:52.688 Below 2.1L Honda Gienia Liu Ying Jie Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:53.570 Below 2.1L Honda Gienia Cai Guan Ming Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:53.575 Below 2.1L Honda Gienia Lin Qiang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:53.583 Below 2.1L Honda Gienia Tan Yao Ji Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:53.623 Below 2.1L Honda Gienia Li Jun Jie Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:53.753 Below 2.1L Honda Gienia Lv Jun Jie Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:54.238 Below 2.1L Honda Gienia Chen Hao Tian Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:54.753 Below 2.1L Honda Gienia Gu Zhao Lin Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:54.782 Below 2.1L Honda Gienia Zhang Sui Long Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:55.212 Below 2.1L Honda Gienia Lei Guan Xian Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:55.555 Below 2.1L Honda Gienia He Run Wen Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:55.639 Below 2.1L Honda Gienia Guan Yue Ming Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:57.137 Below 2.1L Honda Gienia Chen Fu Cheng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:57.177 Below 2.1L Honda Gienia Lao Jian Bang Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:57.749 Below 2.1L Honda Gienia Ma Zhi Mian Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 02:58.704 Below 2.1L Honda Gienia Zhou Rong Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 03:03.697 Below 2.1L Honda Gienia Chen Yi Lin / Liu Hai Feng Leo Racing Team Honda Cup China 2019
Shanghai International Circuit 03:18.260 Below 2.1L Honda Gienia Zheng Er Zhong Leo Racing Team Honda Cup China 2019

Upload Profile Picture

Please limit the size of the picture within 5MB, support jpg/jpeg/png format

+
Submit now